Sukuseuran toiminta

Tervetuloa Talkan sukuseura ry:n kotisivuille. Seura on perustettu 2.8.1970 ja rekisteröity 15.5.2008. Seuran tarkoitus on selvittää Talka-suvun vaiheita sekä historiaa, vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenien keskuudessa, tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Aktiivisesti toimivaan sukuseuraan kuuluu tällä hetkellä noin 100 jäsentä.  Sukukokous pidetään joka viides vuosi vuorotellen Lemillä ja Merenlahdella. Kokouksiin on aina osallistunut runsaslukuinen määrä sukuseuran jäseniä. Edellisen kerran sukukokous järjestettiin syyskuussa 2017 Lemillä. Kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan kokouskohtaisesti.

Sukuseura on julkaissut Talka- sukukirjan, joka kolmas uusin painos ilmestyi vuonna 2008. Tämän lisäksi sukuseuralla on myynnissä pöytäviirejä ja isännän viirejä. Seuran kotisivut on uudistettu toukokuussa 2013. Toivomme, että kotisivujen kautta yhä useampi Talka-sukuun kuuluva löytää tietoa suvun asioista sekä sukuseuran toiminnasta.

Sukuseuraan toivotetaan uusia jäseniä tervetulleeksi. Jäsenanomuksen voi tehdä täyttämällä näillä kotisivuilla olevan Liity jäseneksi- lomakkeen tai vaihtoehtoisesti toimittamalla anomuksen jollekin hallituksen jäsenistä. Yhdistyksen säännöistä löytyy lisätietoa jäseneksi liittymisestä. 

Sukuseuran hallitus kokoontuu säännöllisesti ja  ottaa mielellään vastaan sukuseuran toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista. Näille kotisivuille on myös avattu Tarinoita- välilehti, johon on mahdollista tallentaa sukuseuraa koskevia tarinoita. Myös sukuseuraa ja sukua koskevat valokuvat ovat tervetulleita.

Sukuseuran puheenjohtaja lähettää jäsenille vuosittain 1-3 jäsenkirjettä. Seura toivoo näin tavoittavansa myöskin ne jäsenet, jotka eivät ole internetpalvelujen piirissä.   

yhteistyöterveisin,

Talkan sukuseuran hallitus